[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grants


Deutscher akademischer Austauschdienst2005-2009DAAD A/05/15151BojarNěmecký akademický výměnný programno
Deutscher akademischer Austauschdienst2010-2014DAAD A/10/05913BojarNěmecký akademický výměnný programno
Evropská unie2005-2008FP6-IST-4-027391-STPVladislav KuboňLanguage Technology for eLearningno
Evropská unie2006-2009FP6-IST-5-034291-STPOndřej BojarEuromatrixno
Evropská unie2006-2010FP6-IST-5-034434-IPSilvie CinkováCompanions IPno
Evropská unie2009-2012FP7-ICT-2007-3-231720 Ondřej BojarEuroMatrix Plusno
Evropská unie2009-2013FP7-238405Markéta LopatkováCLARA (Common Language Resources and their Applications)no
Evropská unie2010-2012518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MPJiří HanaMerlin (LLP)no
Evropská unie2010-2013FP7-ICT-2009-4-247762David MarečekFaustno
Evropská unie2010-2013FP7-ICT-2009-4-249119Jan HajičMeta-Net / T4ME Netno
Evropská unie2010-2014FP7-ICT-2010-6-257528Jan HajičKhresmoino
Evropská unie2011-2014FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304Jan Hajič, Pavel StraňákEUDATno
Evropská unie2012-2015FP7-ICT-2011-7-288487Ondřej BojarMosesCoreno
Evropská unie2013-2016FP7-ICT-2013-10-610516Martin PopelQTLeapno
Evropská unie2013-2017IC1207Jan Hajič, Pavel Straňák, Eduard Bejček a další; Agata SavaryPARSEME -- Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (COST Action)no
Evropská unie2015-2017H2020-ICT-2014-1-644753Pavel PecinaKConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain)no
Evropská unie2015-2017H2020-ICT-2014-1-645357Jan Hajič, Ondřej BojarCracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Researchno
Evropská unie2015-2018H2020-ICT-2014-1-644402Jan Hajič, Ondřej BojarHealth in my Languageno
Evropská unie2015-2018H2020-ICT-2014-1-645452Jan HajičQT21: Quality Translation 21no
Evropská unie2017-2018CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108Jan Hajič, Ondřej BojarOvěření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovyno
Evropská unie2019-2021H2020-ICT-2018-29-825303Ondřej BojarBrowser-based Multilingual Translationno
Evropská unie2019-2021H2020-ICT-2018-29-825460Ondřej BojarEuropean Live Translator no
Evropská unie2019-2021H2020-ICT-2018-29-825627Jan HajičEuropean Language Gridno
Evropská unie2019-2022H2020-INFRAEOSC-2018-2-823782Jan HajičSocial Sciences & Humanities Open Cloudno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2003-2005KJB9061304Mluvená čeština v televizních diskusních pořadechno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2004-20071ET100610409Karel OlivaDiENaLs: Diagnostické a evaluační nástroje pro lingvistický softwareno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2004-20081ET101120413Vidová HladkáData a nástroje pro informační systémyno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2004-20081ET101470416Zeman, řeš. ZČU, Luděk MüllerMultimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-strojno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2004-20081ET400300415Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologiíno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2005-20091ET100300517Lopatková, Jiří Šíma, řeš. ÚI AVČRMetody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazykano
Grantová agentura Akademie věd České republiky2005-20091ET101120503HlaváčováIntegrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textůno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2005-20091ET201120505HajičOd jazyka ke znalostem a sémantickému webuno
Grantová agentura Akademie věd České republiky2007-2009KJB900610701Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOGno
Grantová agentura České republiky1996-1998GA405/96/0198Eva HajičováFormální reprezentace jazykových strukturno
Grantová agentura České republiky1996-2000GA405/96/K214Eva HajičováČeština ve věku počítačůno
Grantová agentura České republiky1999-2001GA201/99/0236Martin Plátek, Petr JančarFormální a softwarové prostředky pro studium jazykůno
Grantová agentura České republiky2000-2002GA405/00/0055Marie Vachková (bývalá školitelka Silvie Cinkové z FF UK)Velký německo-český slovník. Vytvoření lexikografického pracoviště a zformování týmuno
Grantová agentura České republiky2002-2004GA201/02/1456Jiří Wiedermann, Petr Jančar, Martin PlátekSpecializované výpočetní modely v současné informaticeno
Grantová agentura České republiky2003-2005GA405/03/0377František Štícha, Vladimír Petkevič, Petr KarlíkMožnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusuno
Grantová agentura České republiky2003-2005GA405/03/0913Jan Hajič, Jan Králík, Karel PalaVelké jazykové korpusy a jejich automatická analýzano
Grantová agentura České republiky2003-2005GA405/03/0914Vladislav KuboňStrojový překlad ekonomických textů z češtiny do angličtinyno
Grantová agentura České republiky2003-2006GA405/03/H052hlavní řešitel prof. Karel KučeraJazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvíceníno
Grantová agentura České republiky2003-2007GD401/03/H047Jaroslav PeregrinLogické základy pro sémantiku a reprezentaci znalostino
Grantová agentura České republiky2004-2006GA405/04/0243Markéta LopatkováValenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informacíno
Grantová agentura České republiky2005-2008GD201/05/H014Kuboň, řeš. A. KučeraCollegium Informaticumno
Grantová agentura České republiky2006-2008GA405/06/0589Hajič, CinkováTektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překladno
Grantová agentura České republiky2006-2008GA405/06/1057František ŠtíchaKapitoly z české gramatikyno
Grantová agentura České republiky2008-2010GA405/08/0681Markéta LopatkováSyntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtinyno
Grantová agentura České republiky2008-2010GP405/08/P157Radek Čech (Ostravská univerzita)Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky)no
Grantová agentura České republiky2009-2011GA405/09/0278johankaInternet jako jazykový korpusno
Grantová agentura České republiky2009-2011GA405/09/0729Eva HajičováOd struktury věty k textovým vztahůmno
Grantová agentura České republiky2009-2011GA405/09/2028Světla ČmejrkováStyl mediálních dialogůno
Grantová agentura České republiky2009-2012GD201/09/H057Roman BartákRes Informaticano
Grantová agentura České republiky2010-2012GPP406/10/P193ŠtěpánekNástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusuno
Grantová agentura České republiky2010-2012GPP406/10/P259BojarHybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překladno
Grantová agentura České republiky2010-2012GPP406/10/P328HanaMorfologická analýza a tagging s minimálními zdrojino
Grantová agentura České republiky2010-2013GAP406/10/0875Jarmila PanevováKomputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinuno
Grantová agentura České republiky2010-2014GAP103/10/0783Iveta Mrázová, Václav HlaváčStruktura a její využití při rozpoznáváníno
Grantová agentura České republiky2010-2014GAP202/10/1333Jiří Šíma (Ústav informatiky); PlátekNoSCoM: nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učeníno
Grantová agentura České republiky2010-2014GAP406/10/1140Alena ČernáVýzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)no
Grantová agentura České republiky2011-2013GAP406/11/1499Daniel ZemanČeština ve věku strojového překladuno
Grantová agentura České republiky2011-2015GAP406/11/0294Petr Karlík, MU BrnoNový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)no
Grantová agentura České republiky2012-2014GPP406/12/P175Magda ŠevčíkováVybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtinyno
Grantová agentura České republiky2012-2014GPP406/12/P190Veronika KolářováSystematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe)no
Grantová agentura České republiky2012-2015GAP406/12/0557Markéta LopatkováLexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtiněno
Grantová agentura České republiky2012-2015GAP406/12/0658Šárka ZikánováKoreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohleduno
Grantová agentura České republiky2012-2018GBP103/12/G084Pavel Pecina, Martin Holub, Silvie CinkováCentrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahuno
Grantová agentura České republiky2013-2015GP13-03351PZdeňka Urešová, Eva Fučíková, Eva HajičováSrovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe)no
Grantová agentura České republiky2013-2016GA13-07138SŠimandl JosefSlovník afixů užívaných v češtiněno
Grantová agentura České republiky2014-2016GP14-06548PDavid MarečekOdvození větné struktury bez anotovaných korpusůno
Grantová agentura České republiky2015-2017GA15-06894SVladislav KuboňK lingvistické struktuře evaluativního významu v češtiněno
Grantová agentura České republiky2015-2017GA15-09979S Václava Kettnerová, Markéta Lopatková and Petra BarančíkováKombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesyno
Grantová agentura České republiky2015-2017GA15-10472SDaniel ZemanMorfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazykůno
Grantová agentura České republiky2015-2017GA15-19877SRoman BartákAutomatické modelování znalostí a plánů pro autonomní robotyno
Grantová agentura České republiky2015-2017GA15-20031SSilvie CinkováOdkaz Zelliga S. Harrise: více lingvistické informace pro distribuční lexikální analýzu angličtiny a češtinyno
Grantová agentura České republiky2016-2018GA16-02196SVeronika Kolářová, Jana Klímová, Anna Vernerová, Jarmila PanevováValenční slovník českých substantiv založený na korpusuno
Grantová agentura České republiky2016-2018GA16-05394SAnja Nedoluzhko, Michal NovákStruktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datechno
Grantová agentura České republiky2016-2018GA16-10185SAlexandr Rosen, Jirka Hana, Barbora HladkáČeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačníhono
Grantová agentura České republiky2016-2018GA16-18177SMagda Ševčíková, Jarmila Panevová, Patrice Pognan, Zdeněk Žabokrtský, Jaroslava HlaváčováIntegrovaný přístup k derivační a flektivní morfologii češtinyno
Grantová agentura České republiky2017-2019GA17-03461SŠárka Zikánová, Jiří Mírovský, Pavlína SynkováImplicitní vztahy v textové koherencino
Grantová agentura České republiky2017-2019GA17-06123SKateřina RysováAnaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýzano
Grantová agentura České republiky2017-2019GA17-07313SZdeňka UrešováKontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředíno
Grantová agentura České republiky2017-2019GA17-12624SMarie Mikulová, Veronika Kolářová, Eduard Bejček, Jarmila PanevováSubkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových datno
Grantová agentura České republiky2018-2020GA18-02196SDavid Mareček, Jindřich Libovický, Tomáš Musil, Rudolf RosaReprezentace lingvistické struktury v neuronových sítíchno
Grantová agentura České republiky2018-2020GA18-03984S Lopatková, Kettnerová, Panevová, Vernerová, Bejček, Vidra Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcíno
Grantová agentura České republiky2018-2020GA18-24210SOndřej BojarMnohojazyčný strojový překladno
Grantová agentura České republiky2019-202119-03490SJiří Mírovský, Lucie Poláková, Pavlína SynkováAutomatická analýza diskurzních vztahů v češtiněno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2002-2003300/2002/A-INF/MFFIveta Mrázová, Martin PlátekStrategy selection in changes of the developmentno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2004-2006GAUK 489/2004Silvie Cinkováno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 350/2005Kučová, Hajičová, Veseláno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 351/2005Kuboň, Bojar, Prokopováno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 352/2005Panevová, Mikulová, Razímová, Kolářová, Žabokrtskýno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 372/2005Semecký, Hajično
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 373/2005Smrž, Vidová Hladká, Zemánek, Kráčmarno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 374/2005Straňák, Hajično
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2005-2006GAUK 375/2005Hajič, Podveský, Urešová, Mikulováno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2006-2007GAUK 352/2006Němecno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2007-2008GAUK 55907/2007Kučera, Hladká, HrstkováCvičebnice jazyka českého na základě Pražského závislostního korpusuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2007-2008GAUK 643/2007Ševčíková, Panevová, Mikulová, Kolářová, Žabokrtský, PtáčekVyužití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxeno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2007-2009GAUK 7982/2007Kettnerováno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2008-2009GAUK 22908/2008Marie MikulováSpecifikace významů pro Pražský česko-anglický závislostní korpusno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2008-2011GAUK 100008/2008David KolovratníkZobecnění a reimplementace české morfologieno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2008-2011GAUK 19008/2008Jana ŠindlerováMultilingvální zdroj valenčních vlastností slovesno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2008-2011GAUK 52408/2008Zdeňka UrešováDiateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplněníno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009GAUK 9994/2009MarečekVytváření hloubkově syntaktických závislostních struktur různých jazykůno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2010GAUK 1024/2009Zuzanna BedřichováSémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2010GAUK 4200/2009BejčekObohacování a rozvoj lexikografických zdrojůno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2011GAUK 1036/2009Mladová, Hajičová, Čermáková, Mírovský, Bedřichová, JínováTextové (mezivětné) vztahy a jejich zachycení v jazykovém korpusuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2011GAUK 1307/2009Pavel Straňák, Eduard BejčekAnotace víceslovných lexémů a pojmenovaných entit v PDTno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2011GAUK 1383/2009Nguy Giang LinhSystém pro analýzu koreference v Pražském závislostním korpusuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2009-2011GAUK 168/2009Martínek (řešitel), Zikánová, Rysová aj.; FF UKLingvistická analýza českých humanistických textůno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2010-2012GAUK 116310/2010PopelAnglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxeno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2010-2012GAUK 1580/2010Jana StrakováZnačkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2011-2012GAUK 331611/2011Kateřina RysováValence jako slovosledný faktorno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2011-2013GAUK 3537/2011Kateřina VeselovskáDetekce větné polarity v počítačovém korpusuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2011-2013GAUK 4226/2011Michal Novák, Zdeněk ŽabokrtskýVyužití koreference ve strojovém překladuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2012-2013GAUK 639012/2012 Klyueva, KuboňNástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazykyno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2013-2014GAUK 13562/2013Aleš TamchynaVyužití mnohonásobných referencí ve strojovém překladuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2013-2014GAUK 9209/2013Petra GaluščákováInteraktívne spôsoby vyhľadávania v audiovizuálnych dialógových korpusochno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2013–2015GAUK 36213/2013Magdaléna RysováDiskurzní konektory v češtiněno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2014-2016GAUK 15683/2014Ivana LukšováAlternativní způsob anotace jazykových datno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2014-2016GAUK 15723/2014Rudolf RosaModelování závislostní syntaxe napříč jazykyno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2014-2016GAUK 20582/2014Ondřej DušekAdaptivní generátor přirozeného jazykano
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2014-2016GAUK 20762/2014Lukáš ŽilkaModerní řečové dialogové systémyno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2015-2017GAUK 3389/2015Michal Novák, Zdeněk ŽabokrtskýMezijazyčné techniky pro vyšetřování koreferenceno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2015-2017GAUK 523/2015Jindřich LibovickýVyužití lingvistické informace při extrakci textu z obrazuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2015-2018GAUK 19/2015Ondřej Plátek, Filip Jurčíček, Miroslav VodolánZískávání znalostí z hlasového dialoguno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2016-2018GAUK 8502/2016Tomáš Kocmánek, Ondřej BojarVyužití umělých neuronových sítí pro strojový překladno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2016-2019GAUK 11705/2016Miroslav Vodolán, Filip JurčíčekŘízení dialogu v otevřených doménách s využitím znalostních grafů.no
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2016-2019GAUK 4055/2016Ahmad Aghaebrahimian, Filip Jurčíčekmluvený jazyk porozumění v dialogových systémech s oteřenou doménouno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2017-2018GAUK 170217/2017Jiří Novotný, Jan Hajič jr., Jaroslav PokornýKonvoluční neuronové sítě v optickém rozpoznávání notových zápisůno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2017-2019GAUK 1114217/2017Nikita Mediankin, Zdeněk ŽabokrtskýReprezentace hloubkové syntaxe napříč jazykyno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2017-2019GAUK 1444217/2017Jan Hajič jr., Jiří Novotný, Pavel PecinaMultimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učeníno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2017-2019GAUK 7944/2017Kira Droganova, Daniel ZemanUniverzální morfosyntaktická anotace jazykových datno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2018-2019GAUK 976518/2018Jindřich Helcl, Jindřich Libovický, Jan HajičVyužití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2018-2020GAUK 1140218/2018Dušan Variš, Ondřej BojarVýzkum metod evaluace neuronového strojového překladuno
Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze2018-2020GAUK 578218/2018Jakub NáplavaAutomatická korekce jazyka pomocí neuronových sítíno
Komise J. W. Fulbrighta2006Fulbright-Masarykovo stipendiumDaniel ZemanFulbright-Masarykovo stipendiumno
Ministerstvo kultury České republiky2012-2015DF12P01OVV022Jan HajičZpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH)no
Ministerstvo kultury České republiky2016-2019DG16P02B016 Kateřina RysováAutomatické vyhodnocování koherence textu v češtiněno
Ministerstvo kultury České republiky2016-2019DG16P02B048Jan HajičSystém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimůno
Ministerstvo kultury České republiky2016-2019DG16P02R019Jan HajičVirtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních datno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LTC18020no
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky1996-2000VS96151Eva HajičováLaboratoř počítačového zpracování jazykových datno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky1999-2004MSM 113200006Pokorný, HajičDistribuované, informační a lingvistické systémyyes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky1999-2004MSM 235200004Pavel Žampa (ZČU)Rozvoj teorie systémů a jejich aplikace v řízení, inteligentním rozhodování a komunikaciyes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2000-2004LN00A063HajičováCentrum komputační lingvistikyno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2003-2005ME 642Jan HajičStatistický strojový překlad se strukturálním transferemno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-20061P05ME786Josef Psutka (ZČU)Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávekno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-20071P05ME752HajičVícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazykano
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-2009LC536HajičCentrum komputační lingvistikyno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-2010MSM 0021620838Kratochvíl, HajičModerní metody, struktury a systémy informatikyyes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-2011MSM 0021620823František ČermákČeský národní korpus a korpusy dalších jazykůyes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2005-2011MSM 0021620825hl. řešitel doc. Zdeněk StarýJazyk jako lidská činnost, její produkt a faktoryes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2006-20102C06009řešitelem je FI MUProstředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyceno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2006-2010ME 838HajičReprezentace významu a automatické porozumění přirozenému jazykuno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2007-2011MSM 0021622435Petr KarlíkStředisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderníchyes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2007-2013CZ.1.07/2.2.00/07.0259Innovation in Education in the Field of Czech as a Second Languageno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2008-20107E08026Eva Hajičová, Pavel StraňákCommon Language Resources and Technology Infrastructureno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2009-2011ME09008Jan HajičMnohojazyčná univerzální anotace lingvistických datno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2009-20127E09003Ondřej BojarEuroMatrixPlus – Bringing Machine Translation for European Languages to the Userno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2010-2012ME10018HajičováK počítačové analýze struktury textuno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2010-20137E11040Jan HajičTechnologies for the Multilingual European Information Societyno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2010-2015LM2010013Jan HajičLINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických datno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2011-20127E11051Ondřej BojarEuroMatrixPlus - Enlarged European Union Bringing Machine Translation for European Languages to the Userno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2011-20137E11041David Mareček, Jan HajičFeedback Analysis for User Adaptive Statistical Translationno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2011-20147E11042Jan Hajič, Pavel PecinaKnowledge Helper for Medical and Other Information usersno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2012-2014LH12093Jan HajičStrojový překlad se sémantickou informacíno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2012-2015LM2011023František ČermákČeský národní korpusno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2012-2016LK11221Filip JurčíčekVývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémůno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2014-2016 LH14011Šárka ZikánováVícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologiíno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2014-2017LD14117Jan Hajič, Pavel Straňák, Eduard BejčekPARSEME: Parsing a víceslovné výrazy – k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazykano
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2015-2017LD15052Jiří Mírovský, Pavlína Jínová, Magdaléna RysováTextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycíchno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2016-20177AMB16FR048Magda Ševčíková, Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Jaroslava HlaváčováKontrastivní pohled na moderní českou morfologii s ohledem na frankofonní mluvčíno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2016-2019LM2015071Jan HajičJazyková výzkumná infrastruktura v České republiceno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2017-2019EF16_013/0001781Jan HajičLINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacityno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2017-2022EF16_018/0002373Zdeněk ŽabokrtskýModernizace oboru Matematická lingvistikano
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2018-2019CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495Markéta LopatkováMezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovyno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky2019-2022LM2018101Jan HajičLINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědyno
National Science Foundation (USA)1998-2000NSF IIS-9732388Frederick JelinekData preparation for Workshop 1998, JHU, Baltimore, MD, USAno
National Science Foundation (USA)2001-2005NSF ISS-9982329Frederick JelinekRobust Knowledge Discovery from Parallel Speech and Text Sourcesno
National Science Foundation (USA)2001-2006NSF IIS-0122466Sam GustmanMALACHno
National Science Foundation (USA)2002NSF IIS-0121285JHU WORKSHOP '02no
National Science Foundation (USA)2005-2015NSF OISE-0530118Sanjeev KhudanpurPIRE: Investigation of Meaning Representations in Language Understanding for Machine Translation Systemsno
National Science Foundation (USA)2009-2013NSF IIS-0916280Anna Feldman, Jiří HanaResource-light Morphosyntactic Tagging of Morphologically Complex Languagesno
National Science Foundation (USA)2010-2013NSF IIS-1033275Anna Feldman, Jiří HanaUndergraduate Research: Cross-Lingual Approaches to Morphosyntactic Taggingno
NO FUNDING PROVIDER1900-2100NONEPoužít, pokud publikace v Acknowledgements neděkuje žádným grantům.no
Office of Naval Research (USA)2006N00014-01-1-0685 ONRDan ZemanUniversity of Marylandno
Smluvní výzkum2011SMV/00097Jan HajičPřekladové modely a korpusy pro DFKIno
Smluvní výzkum2012SMV/00098Jan HajičJazykové zdroje – řečové nahrávky a přepisyno
Smluvní výzkum2013SMV/00083Jan Hajič, Ondřej BojarKorpusy a překladové modely pro společnost Lingeano
Smluvní výzkum2014-2015SMV/100100Jan HajičLicence na data ÚFALno
Smluvní výzkum2015SMV/100099Barbora Vidová Hladká, Martin NečaskýKategorizace transakcí s firmamino
Smluvní výzkum2015SMV/100124Pavel PecinaRozpoznávání a indexace obsahů monografiíno
Smluvní výzkum2015-2016SMV/100101Ondřej Bojar, Jaroslava HlaváčováInstalace a uživatelské nastavení odborných překladů ČJ-AJ a AJ-ČJ INSPIRE a thesaurů GEMETno
Smluvní výzkum2015-2016SMV/100105Jan HajičMorphoDiTano
Smluvní výzkum2015-2020SMV/100120Markéta Lopatková, Barbora HladkáLicenční smlouva a smlouva o poskytnutí služeb - Datloweno
Smluvní výzkum2016SMV/100181Zdeněk ŽabokrtskýVytvoření binárního klasifikátoru ruských textů pro společnost Acreano
Smluvní výzkum2016-SMV/100153Ondřej Bojar, Jan HajičIBM - Licenční smlouva a smlouva o poskytnutí služebno
Smluvní výzkum2017SMV/100383Jan HajičClarabridge (MorphInd)no
Smluvní výzkum2017-2017SMV/100240Loganathan Ramasamy, Zdeněk ŽabokrtskýLicence na Tamil Dependency Treebankno
Technologická agentura České republiky2012-2015TA02010182Martin Nečaský (KSI MFF UK), Barbora HladkáInteligentní knihovna - INTLIBno
The Andrew W. Mellon Foundation2016-2018Mellon31600666Jan Hajič, Jozef Mišutka, Pavel StraňákTransatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Servicesno
Universität des Saarlandes2006International Post-Graduate College in Language Technology and Cognitive SystemsIvana KruijffováInternational Post-Graduate College in Language Technology and Cognitive Systems, Saarland University, Germanyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2010SVV 261 314Ondřej Čepek a doktorandiSpecifický vysokoškolský výzkumno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2011SVV 263 314Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2012SVV 265 314Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2012-2016PRVOUK P46Ondřej Čepek, Jan HajičInformatikano
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2013SVV 267 314Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2013-2014VG 146Magdaléna RysováDiskurzní vztahy v textuno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2014ProSŠRudolf Rosa, Vendula Michlíková, Jindřich Libovický, Ondřej Plátek, Ivana Lukšová, Petra Barančíková, David PěgřímekProSŠ: Propaguj svou školu na své škole (PROGMA)no
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2014SVV 260 104Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2015SVV 260 224Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2016SVV 260 333Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2017-2018SVV 260 453Ondřej Čepek a doktorandiTeoretické základy informatiky a výpočetní lingvistikyno
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2017-2021PROGRES Q18Michal Kubát (FSV)Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovostino
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2017-2021PROGRES Q48Ondřej ČepekInformatikano
Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK)2018-2023UNCE/HUM/009Jakub MlynářCentrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnostino
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 09:15:21 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant