Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=8713648576659410010&mode=view

Jana Kravalová (2009): Využití syntaxe v metodách pro vyhledávání informací (masters thesis). In: (local PDF, bibtex)