Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-5474184816371126258&mode=view

Lucie Poláková (2022): Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. In: Jazykovědné aktuality , ISSN 1212-5326, vol. LIX, no. 1-2, pp. 45-50 (url, bibtex)