@book{biblio3568849324521053873,
 author  = {Jarmila Panevová and Marie Mikulová},
 year   = 2019,
 title   = {Úvahy nad příslovečnými určeními a jejich klasifikací},
 booktitle = {Svět podle Grepla},
 pages   = {139--149},
 publisher = {Host},
 address  = {Brno, Czechia},
 isbn   = {978-80-7577-810-9},
}