Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=3568849324521053873&mode=view

Jarmila Panevová, Marie Mikulová (2019): Úvahy nad příslovečnými určeními a jejich klasifikací. In: Svět podle Grepla, pp. 139-149, Host, Brno, Czechia, ISBN 978-80-7577-810-9 (bibtex)