Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=116546878886012&mode=view

Ondřej Bojar (2006): Strojový překlad: zamyšlení nad účelností hloubkových jazykových analýz. In: Proceedings of Malý informatický seminář (MIS), pp. 3-13, Matfyzpress, Praha, Czechia, ISBN 80-7378-000-3 (bibtex)