@book{biblio3359433689289169500,
 author  = {Markéta Lopatková and Václava Kettnerová and Anna Vernerová and Eduard Bejček and Zdeněk Žabokrtský},
 year   = 2021,
 title   = {Valenční slovník českých sloves VALLEX},
 publisher = {ÚFAL MFF UK},
 address  = {Czechia},
}