@article{biblio-2317418497218919396,
 author  = {Markéta Lopatková},
 year   = 2008,
 title   = {K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {69},
 number  = {3},
 pages   = {245--247},
 issn   = {0037-7031},
}