@article{biblio-5532517378507570301,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2021,
 title   = {K vybraným typům deverbativních adjektiv v češtině (ve srovnání s ruštinou)},
 journal  = {Зборник Матице српске за славистику / Zbornik Matice srpske za slavistiku},
 number  = {100},
 pages   = {205--218},
 issn   = {0352-5007},
}