Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=3347915153217975978&mode=view

Silvie Cinková, Jan Škvrňák, Michael Škvrňák (2022): Výuka digitálních humanitních věd na českých veřejných vysokých školách podle latentní sémantické analýzy. In: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách, pp. 367-407, Karolinum, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-246-5193-4 (bibtex)