Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=150829463593749345&mode=view

Magdaléna Rysová, Kateřina Rysová (2021): Primární a sekundární diskurzní konektory. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 82, no. 3, pp. 179-208 (bibtex)