@inproceedings{biblio4709785064855104926,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2012,
 title   = {Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem},
 booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.},
 pages   = {609--614},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-246-2121-0},
}