Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-5532517378507570301&mode=view

Jarmila Panevová (2021): K vybraným typům deverbativních adjektiv v češtině (ve srovnání s ruštinou). In: Зборник Матице српске за славистику / Zbornik Matice srpske za slavistiku, ISSN 0352-5007, 100, pp. 205-218 (pdf, bibtex)