@article{biblio220390696654815450,
 author  = {Eva Hajičová},
 year   = 2008,
 title   = {Úloha Pražského lingvistického kroužku při vývoji i ve vyhlídkách české jazykovědy},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {69},
 number  = {1-2},
 pages   = {5--8},
 issn   = {0037-7031},
}