Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=3359433689289169500&mode=view

Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Anna Vernerová, Eduard Bejček, Zdeněk Žabokrtský (2021): Valenční slovník českých sloves VALLEX (technical report). In: (pdf, bibtex)