@article{biblio2583294020475200436,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2017,
 title   = {Valence českých deverbativních substantiv reprezentujících vybrané sémantické třídy},
 journal  = {Prace Filologiczne},
 volume  = {70},
 pages   = {287--303},
 issn   = {0138-0567},
}