@inproceedings{biblio4018250547572324414,
 author  = {Jaroslava Hlaváčová},
 year   = 2018,
 title   = {Využití velkých korpusů pro morfematickou analýzu českých slovesných předpon},
 booktitle = {ARANEA 2018 Web Corpora as a Language Training Tool; Les corpus web comme instrument de formation linguistique},
 pages   = {40--48},
 publisher = {Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts},
 address  = {Bratislava, Slovakia},
 isbn   = {978-80-223-4597-2},
}