@article{biblio-8938860577764586855,
 author  = {Jarmila Panevová and Petr Karlík},
 year   = 2012,
 title   = {Dva pohledy na vývoj českého poválečného syntaktického myšlení},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 number  = {5},
 pages   = {34--53},
 issn   = {1804-137X},
}