@article{biblio197864574649431099,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2014,
 title   = {Preference v souvýskytu aktantů u českých substantiv mluvení},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 volume  = {5},
 number  = {10},
 pages   = {23--40},
 issn   = {1804-137X},
}