@article{biblio4542346126241114311,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2023,
 title   = {Rozpor mezi formou a funkcí: specifika infinitivu ve vybraných valenčních pozicích},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {84},
 number  = {4},
 pages   = {263--272},
 issn   = {0037-7031},
}