Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=6148096462383870144&mode=view

Ondřej Bojar (2005): Budování česko-anglického slovníku pro strojový překlad. In: ITAT 2005 Information Technologies - Applications and Theory, pp. 201-211, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Račkova dolina, Slovakia, ISBN 80-7097-609-8 (bibtex)