@article{biblio-1596334732114062603,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2010,
 title   = {Významné životní jubileum Adely Rechziegelové},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {71},
 number  = {2},
 pages   = {153--154},
 issn   = {0037-7031},
}