@inproceedings{biblio2195570740783021132,
 author  = {Ondřej Bojar and Petr Homola and Vladislav Kuboň},
 year   = 2005,
 title   = {Problémy recyklování systému automatického překladu},
 booktitle = {ITAT 2005 Information Technologies - Applications and Theory},
 pages   = {335--344},
 publisher = {Univerzita Pavla Jozefa Šafárika},
 address  = {Račkova dolina, Slovakia},
 isbn   = {80-7097-609-8},
}