@book{biblio1277732166453356131,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2010,
 title   = {Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
}