@inproceedings{biblio7282322982010171561,
 author  = {Drahomíra Spoustová and Tomáš Jelínek},
 year   = 2007,
 title   = {Pravidlová disambiguace a získávání informací o povrchové valenci sloves a adjektiv z ČNK},
 booktitle = {Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005},
 pages   = {42--48},
 publisher = {ÚJČ AV ČR Praha},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-86496-32-0},
}