Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-6579345736763813117&mode=view

Aleš Tamchyna, Ondřej Bojar (2010): Bohatá anotace ve frázovém strojovém překladu. In: Informačné technológie – Aplikácie a Teória, Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, pp. 99-106, PONT s. r. o., Seňa, Slovakia, ISBN 978-80-970179-3-4 (bibtex)