Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=7728034407546617453&mode=view

Jarmila Panevová, Markéta Lopatková, Václava Kettnerová (2020): Reciproka ve slovníku a v syntaxi. In: Lingvistika -- korpus -- empirie, pp. 63-70, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, Czechia, ISBN 978-80-88211-13-6 (bibtex)