@article{biblio-7232307869290358698,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2013,
 title   = {Slovníková informace a její použití v gramatice (na příkladu českého slovesa)},
 journal  = {Južnoslovenski filolog},
 volume  = {69},
 pages   = {75--90},
 issn   = {0350-185X},
}