@article{biblio-56651966303543797,
 author  = {Věra Kloudová and David Mraček and Ondřej Bojar and Martin Popel},
 year   = 2023,
 title   = {Možnosti a meze tvorby tzv. optimálních referenčních překladů: po stopách „překladatelštiny“ v profesionálních překladech zpravodajských textů},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {84},
 number  = {2},
 pages   = {122--156},
 issn   = {0037-7031},
}