Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=4277537848636392438&mode=view

Markéta Lopatková, Václava Kettnerová (2023): Proč má ježek bodliny přilepené k tělu, ale nemá tělo přilepené k bodlinám? K charakteristice inherentně recipročních predikátů. In: Vzťahy v jazyku – jazyk vo vzťahoch , pp. 35-45, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovakia, ISBN 978-80-555-3107-6 (bibtex)