@article{biblio-4289193856242857811,
 author  = {Jarmila Panevová and Magda Ševčíková},
 year   = 2011,
 title   = {Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {72},
 pages   = {163--176},
 issn   = {0037-7031},
}