@article{biblio-3657930142908457411,
 author  = {Silvie Cinková and Anežka Náhlíková},
 year   = 2019,
 title   = {Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {80},
 number  = {3},
 pages   = {192--214},
 issn   = {0037-7031},
}