@article{biblio116600045117960,
 author  = {Eva Hajičová},
 year   = 2006,
 title   = {K některým otázkám závislostní gramatiky},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {67},
 number  = {1},
 pages   = {3--26},
 issn   = {0037-7031},
}