@article{biblio-7553968836658641744,
 author  = {Petr Sgall},
 year   = 2006,
 title   = {Kořeny mé životní dráhy – Můj otec, má matka a má mateřština},
 journal  = {Jazykovědné aktuality },
 volume  = {XLIII},
 number  = {3-4},
 pages   = {4--17},
 issn   = {1212-5326},
}