Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=4854653510151392716&mode=view

Veronika Kolářová, Jana Klímová, Anna Vernerová (2018): Valency Lexicon of Czech Nouns NomVallex: Starting Point and Goals. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., pp. 219-226, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Czechia, ISBN 978-80-86420-65-3 (bibtex)