Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=1277732166453356131&mode=view

Veronika Kolářová (2010): Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). In: , ISBN 978-80-246-1828-9 (bibtex)