@article{biblio2164538125193721626,
 author  = {Kateřina Rysová},
 year   = 2013,
 title   = {K subjektivnímu slovosledu na základě korpusu},
 journal  = {Didaktické studie},
 volume  = {5},
 number  = {2},
 pages   = {20--38},
 issn   = {1804-1221},
}