@inproceedings{biblio7772135171023048071,
 author  = {Rudolf Rosa and Tomáš Musil and Ondřej Dušek and Dominik Jurko and Patrícia Schmidtová and David Mareček and Ondřej Bojar and Tom Kocmi and Daniel Hrbek and David Košťák and Martina Kinská and Marie Nováková and Josef Doležal and Klára Vosecká and Tomáš Studeník and Petr Žabka},
 year   = 2021,
 title   = {THEaiTRE 1.0: Interactive Generation of Theatre Play Scripts},
 booktitle = {Proceedings of the Text2Story’21 Workshop},
 pages   = {71--76},
 publisher = {RWTH Aachen University},
 address  = {Aachen, Germany},
}