Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-5066767241818687956&mode=view

Eva Hajičová, Barbora Hladká (2012): Od kořenů ke stromům: příběh anotovaných korpusů češtiny. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český., pp. 61-66, Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-2121-0 (bibtex)