@inproceedings{biblio116546878886012,
 author  = {Ondřej Bojar},
 year   = 2006,
 title   = {Strojový překlad: zamyšlení nad účelností hloubkových jazykových analýz},
 booktitle = {Proceedings of Malý informatický seminář (MIS)},
 pages   = {3--13},
 publisher = {Matfyzpress},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {80-7378-000-3},
}