@inproceedings{biblio-563743842962738707,
 author  = {Eduard Bejček},
 year   = 2009,
 title   = {Automatické přiřazování valenčních rámců a jejich slévání},
 booktitle = {Informačné Technológie – Aplikácie a Teória. Zborník príspevkov, ITAT 2009},
 pages   = {9--14},
 publisher = {PONT s.r.o.},
 address  = {Seňa, Slovakia},
 isbn   = {978-80-970179-1-0},
}