@article{biblio-1865738308523496255,
 author  = {Magda Ševčíková},
 year   = 2014,
 title   = {Kvalitativní a nekvalitativní význam substantiv s příponou -ost},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 number  = {9},
 pages   = {41--55},
 issn   = {1804-137X},
}