@book{biblio8553377844633838162,
 author  = {Marie Mikulová and Jarmila Panevová},
 year   = 2020,
 title   = {Vyjadřování prostorových určení v textu psaném a mluveném (Případová studie)},
 booktitle = {Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové},
 pages   = {193--206},
 publisher = {Lidové noviny},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-7422-767-7},
}