@book{biblio-9125380904360903892,
 author  = {Lucie Mladová},
 year   = 2008,
 title   = {Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)},
 publisher = {FF UK Praha},
 address  = {Prague, Czech Republic},
}