@book{biblio3017506715704891478,
 author  = {Jarmila Panevová and Eva Hajičová and Václava Kettnerová and Markéta Lopatková and Marie Mikulová and Magda Ševčíková},
 year   = 2014,
 title   = {Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu},
 publisher = {Karolinum Praha},
 address  = {Prague, Czech Republic},
}