Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-6444561703854760221&mode=view

Zdeňka Urešová (2010): PDT-Vallex - trochu jiný valenční slovník. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej, pp. 278-286, Veda, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-224-1107-3 (local PDF, bibtex)