@inproceedings{biblio3484528268905906526,
 author  = {Jaroslava Hlaváčová and Anja Nedolužko},
 year   = 2012,
 title   = {Příklad pravidelných slovotvorných vzorců v automatickém zpracování češtiny a ruštiny},
 booktitle = {Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii Informačné technológie – Aplikácie a Teória, ITAT 2012, Hotel Magura, 17-21. septembra 2012},
 pages   = {53--56},
 publisher = {Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu},
 address  = {Košice, Slovakia},
 isbn   = {978-80-971144-1-1},
}