@article{biblio-886823900236264265,
 author  = {Magda Ševčíková},
 year   = 2010,
 title   = {Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 volume  = {1},
 number  = {1},
 pages   = {41--62},
 issn   = {1804-137X},
}