@inproceedings{biblio-2407526198747067413,
 author  = {Markéta Lopatková},
 year   = 2008,
 title   = {Valence a její formální popis. Vybrané aspekty budování slovníku VALLEX},
 booktitle = {Proceedings of Malý informatický seminář (MIS 2008)},
 pages   = {58--88},
 publisher = {Matfyzpress},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-7378-076-0},
}