@article{biblio1799371697222151118,
 author  = {Magda Ševčíková and Jarmila Panevová},
 year   = 2018,
 title   = {Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {79},
 number  = {3},
 pages   = {171--198},
 issn   = {0037-7031},
}